Aktivní vystoupení na konferenci Zdravotnictví 2017

Společnost STAPRO aktivně vystoupí na konferenci Zdravotnictví 2017, která se koná 1. – 2. 11. 2016 v hotelu Grandior v Praze. Je to unikátní konference na stále aktuální téma: stav českého zdravotnictví, výhled na příští období, vize, záměry a očekávané změny. Na akci vystoupí Ing. Petra Bičišťová s prezentací na téma Elektronická evidence podání léčiv.
http://www.kongres-medical.cz/akce/zdravotnictv%C3%AD-2017