3. Multioborová konference

Společnost STAPRO s. r. o. aktivně vystoupí a bude „PARTNEREM“ na 3. Multioborové konferenci

10. – 11. 9. 2015 v pražském Clarion Congress Hotelu proběhne již 3. Multioborová konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, která je pořádána pod záštitou České asociace sester. Mezi letošní témata patří například Kvalita a bezpečí pacienta s ohledem na prevenci pádu, Rehabilitace v ošetřovatelské péči, Vyšetřovací metody v kardiologii, Porodnická anestezie, historie porodnictví a jiné. STAPRO s. r. o. vystoupí s přednáškou „Cesta k efektivní ošetřovatelské dokumentaci“.