FONS Integration

Jednoduše nahrazuje výměnu papírových informací
efektivní uživatelsky i systémově přívětivou elektronickou
komunikací.

FONS Integration

Jednoduše nahrazuje výměnu papírových informací
efektivní uživatelsky i systémově přívětivou elektronickou
komunikací.

FONS Integration

FONS Integration zahrnuje oblast integračních a komunikačních řešení a produktů pro integraci různých systémů do komplexních řešení výměny a sdílení informací jak v rámci zdravotnického zařízení, tak mezi poskytovateli zdravotní péče navzájem. Integrace umožňuje okamžitou dostupnost informací tam, kde jsou potřeba, odbourává duplicitní pořizování dat, snižuje chybovost. Rozvíjí autorizované a zabezpečené využití a sdílení elektronické zdravotnické dokumentace.

+40 %

zvýšení vytěžnosti lékárny

+5 %

navýšení limitů preskripce

80 %

nákladů na sdílení zdravotnické dokumentace

Systémy elektronické preskripce

Předává elektronické záznamy vystavených receptů a poukazů z klinického informačního systému do informačního systému lékárny a přijímají potvrzující zprávu o provedeném výdeji na vyzvednutý recept nebo poukaz. Doplňkem je modul eRecept, který komunikuje s Centrálním uložištěm SÚKL a SEP prostřednictvím nemocničního informačního systému. Díky tomu umožňuje předávání dat receptů a výdejů na základě předpisů v listinné formě.

Webdiář

Je internetová rezervační služba pro online objednávání lékařské péče přes internet. Umožňuje pacientům nebo jejich rodinným příslušníkům stejně jako jejich ošetřujícím lékařům naplánovat a objednat přes internet potřebná vyšetření přímo ve zdravotnických zařízeních napojených na rezervační systém.Rezervační systém může být jako služba provozován i v rámci kraje nebo řetězců zdravotnických zařízení.

FONS Integration Produktový list – FONS Integration Webdiář

MISE

Vytváří velmi bezpečné komunikační prostředí pro přenos zpráv v libovolném formátu (nejčastěji v datovém standardu DASTA) mezi připojenými účastníky (poskytovatelé zdravotních služeb – PZS). Tento přenos splňuje legislativní požadavky České republiky na ochranu citlivých dat. Služba má široké uplatnění při předávání laboratorních žádanek a výsledků, rentgenových nálezů, lékařských zpráv apod. mezi zdravotnickými zařízeními. MISE zajišťuje přenos zašifrovaných zpráv na bázi standardních protokolů pro elektronickou komunikaci.

Krajské komunikační centrum

Jsou online služby umožňující zabezpečený a auditovaný náhled na informace z připojených zdravotnických zařízení nebo poskytují doručování zpráv mezi odesilateli a příjemci. Pro případy, kdy příjemci nemusí být připojeni online, poskytuje i služby asynchronní výměny dat.

Transmise

Je určena pro online výměnu informací mezi zdravotnickou záchrannou službou a ostatními zdravotnickými zařízeními připojenými k systému prostřednictvím komunikačních adapterů (uzlů). Poskytuje souhrnný a rychlý online náhled na urgentní zdravotní informace pacienta při zásahu v terénu, náhled na lékařské zprávy a elektronické předání protokolu z výjezdu do zdravotnického zařízení.

Certifikovaný partner firmy Flowmon Networks

Firma STAPRO s. r. o. je certifikovaným partnerem firmy Flowmon Networks v oblasti dodávek řešení pro správu a bezpečnost síťové infrastruktury prostřednictvím moderní technologie monitorování a analýzy chování počítačových sítí na bázi datových toků (NetFlow/IPFIX). Díky řešení Flowmon získávají IT správci našich zákazníků kontrolu nad síťovým provozem, zvyšují výkonnost aplikací a chrání své systémy před moderními kybernetickými hrozbami, které obchází tradiční způsoby zabezpečení počítačových sítí a informačních systémů na nich provozovaných.

Blíže viz https://www.flowmon.com/cs

KAM DÁL?

Nevíte, která řada nebo produkt jsou vhodné právě pro vás?
Rozhodnout se můžete i na základě konkrétního Segmentu či typu Řešení.

NEBO

STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz