FONS Integration

Jednoduše nahrazuje výměnu papírových informací
efektivní uživatelsky i systémově přívětivou elektronickou
komunikací.

FONS Integration

Jednoduše nahrazuje výměnu papírových informací
efektivní uživatelsky i systémově přívětivou elektronickou
komunikací.

FONS Integration

FONS Integration zahrnuje oblast integračních a komunikačních řešení a produktů pro integraci různých systémů do komplexních řešení výměny a sdílení informací jak v rámci zdravotnického zařízení, tak mezi poskytovateli zdravotní péče navzájem. Integrace umožňuje okamžitou dostupnost informací tam, kde jsou potřeba, odbourává duplicitní pořizování dat, snižuje chybovost. Rozvíjí autorizované a zabezpečené využití a sdílení elektronické zdravotnické dokumentace.

+40 %

zvýšení vytěžnosti lékárny

+5 %

navýšení limitů preskripce

80 %

nákladů na sdílení zdravotnické dokumentace

Webdiář

Je internetová rezervační služba pro online objednávání lékařské péče přes internet. Umožňuje pacientům nebo jejich rodinným příslušníkům stejně jako jejich ošetřujícím lékařům naplánovat a objednat přes internet potřebná vyšetření přímo ve zdravotnických zařízeních napojených na rezervační systém.Rezervační systém může být jako služba provozován i v rámci kraje nebo řetězců zdravotnických zařízení.

MISE

Vytváří velmi bezpečné komunikační prostředí pro přenos zpráv v libovolném formátu (nejčastěji v datovém standardu DASTA) mezi připojenými účastníky (poskytovatelé zdravotních služeb – PZS). Tento přenos splňuje legislativní požadavky České republiky na ochranu citlivých dat. Služba má široké uplatnění při předávání laboratorních žádanek a výsledků, rentgenových nálezů, lékařských zpráv apod. mezi zdravotnickými zařízeními. MISE zajišťuje přenos zašifrovaných zpráv na bázi standardních protokolů pro elektronickou komunikaci.

Certifikovaný partner firmy SIRWISA pro produkt LOGMANAGER

Firma STAPRO je certifikovaným partnerem společnosti SIRWISA pro produkt LOGMANAGER.
LOGMANAGER je český systém pro SEM (Security Event Management). Jedná se o nástroj na podporu rychlého řešení kritických IT událostí a centrální správu strojových dat, bezpečnostních informací a událostí. Umožňuje snadněji splnit požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti, PCI-DSS a GDPR.

  • Jednotné úložiště logů pro celou organizaci nebo datové centrum.
  • Podporu rychlému řešení Kritického IT incidentu.
  • Speciální a optimalizovanou podporu pro sběr logů z Windows prostředí.
  • Security Event Monitoring — sběr logů a analýzu bezpečnostních událostí.
  • Generování výstrah (alerting).
  • Reporting a analýzu událostí/incidentů.
  • Požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti a GDPR.

Blíže viz https://www.logmanager.cz/

Krajské komunikační centrum

Jsou online služby umožňující zabezpečený a auditovaný náhled na informace z připojených zdravotnických zařízení nebo poskytují doručování zpráv mezi odesilateli a příjemci. Pro případy, kdy příjemci nemusí být připojeni online, poskytuje i služby asynchronní výměny dat.

Transmise

Je určena pro online výměnu informací mezi zdravotnickou záchrannou službou a ostatními zdravotnickými zařízeními připojenými k systému prostřednictvím komunikačních adapterů (uzlů). Poskytuje souhrnný a rychlý online náhled na urgentní zdravotní informace pacienta při zásahu v terénu, náhled na lékařské zprávy a elektronické předání protokolu z výjezdu do zdravotnického zařízení.

Certifikovaný partner firmy Flowmon Networks

Firma STAPRO s. r. o. je certifikovaným partnerem firmy Flowmon Networks v oblasti dodávek řešení pro správu a bezpečnost síťové infrastruktury prostřednictvím moderní technologie monitorování a analýzy chování počítačových sítí na bázi datových toků (NetFlow/IPFIX). Díky řešení Flowmon získávají IT správci našich zákazníků kontrolu nad síťovým provozem, zvyšují výkonnost aplikací a chrání své systémy před moderními kybernetickými hrozbami, které obchází tradiční způsoby zabezpečení počítačových sítí a informačních systémů na nich provozovaných.

Blíže viz https://www.flowmon.com/cs

KAM DÁL?

Nevíte, která řada nebo produkt jsou vhodné právě pro vás?
Rozhodnout se můžete i na základě konkrétního Segmentu či typu Řešení.

NEBO

STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz