Využití nových technologií ke zlepšení duševního zdraví

Národní ústav duševního zdraví v Klecanech vznikl transformací z Psychiatrického centra v Praze a brzy se stal se moderním klinickým výzkumně orientovaným centrem a referenčním pracovištěm pro oblast duševního zdraví v České republice.
Pro moderní vědecké pracoviště jsou bezesporu velmi cenná data, bez kterých nelze efektivně realizovat výzkumné programy. Proto se ústav rozhodl pro nový informační systém, který poskytuje prostředí pro evidenci potřebných údajů o pacientech, jejich diagnózách a léčbě. Nový systém umožňuje s těmito daty dále pracovat. Je možné v něm vyhledávat údaje dle různých kritérií, třídit je a vytvářet statistiky, které jsou nezbytným podkladem pro vědeckou činnost.
Nový informační systém FONS Akord slouží nejen k třídění informací pro vědeckou činnost, ale také k lepší péči o pacienty. Lékaři a sestry zde najdou údaje o stavu nemocného s informacemi o jeho aktuální léčbě, o výsledcích vyšetření, rizikových faktorech a mnohé další. Lékařům systém pomáhá v každodenním rozhodování při péči o pacienty a přispívá tak k efektivitě psychiatrické péče s vyšší dostupností zabezpečených informací pro zdravotnický personál a vyššímu bezpečí procesu léčby pro samotné pacienty.