Vyjádření společnosti Stapro

Vyjádření společnosti Stapro k nově odvysílaným reportážím ohledně způsobu zpracování analýz pro Královehradecký holding:

Znovu bychom chtěli připomenout základní fakta, nyní již potvrzena i nezávislým auditem.

Dle již dříve zveřejněných informací znovu konstatujeme, že naše společnost pracovala na základě řádně uzavřeného smluvního vztahu. K žádnému úniku nebo zneužití osobních dat nedošlo.

Tato fakta také potvrdil nezávislý audit, viz. vyjádření v tiskové zprávě Královehradeckého kraje, kde je jasně konstatováno, že:

„Audit únik, ani zneužití dat, však v tomto případě neprokázal.“

„V první řadě nám nezávislý audit potvrdil, že opravdu k žádnému úniku a zneužití dat pacientů na začátku letošního února nedošlo.“.

O jakémkoli zcizení či neoprávněném použití dat není v tiskové zprávě kraje ani slovo a jedná se o pouhou spekulaci médií. Analýzy kvality vykazování, které provedla naše společnost, měly pro nemocnice Královehradeckého kraje přínos v řádu milionů korun. S těmito citovanými nálezy nezávislého auditu se plně ztotožňujeme a nemáme potřebu toto sdělení jakkoli dále doplňovat.

Odkaz na oficiální tiskovou zprávu Královehradeckého kraje naleznete zde.