Ústecká rehabilitační konference

Společnost STAPRO s. r. o. bude 29. 5. 2015 partnerem patnácté Ústecké rehabilitační konference

Letos bude hlavním tématem konference – bolesti zad z různých úhlů pohledu. Konferenci pořádá Rehabilitační oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

http://www.bos-congress.cz/reha2015