STAPRO jako GENERÁLNÍ PARTNER na konferenci Kvalita zdravotní péče a akreditace

19. září proběhne v Praze, Hotelu Occidental, již VIII. ročník celostátní konference Kvalita zdravotní péče a akreditace, kde je společnost STAPRO s. r. o. Generálním partnerem.
Hlavními tématy jsou Řízení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, Platná legislativa a její zavedení do praxe, připravované změny, Činnosti Státní ústavu pro kontrolu léčiv a Elektronizace dokumentů ve zdravotnickém zařízení. Za STAPRO na akci vystoupí MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D. s prezentací na téma Možnosti IT ve zdravotnickém zařízení, systém logistiky léků.