Stapro dokončuje úpravy pro SUKLem plánované opětovné zprovoznění centrálního uložiště eReceptů

V úzké spolupráci s řešiteli projektu na straně SUKL jsme dokončili realizaci a testování úprav nového datového rozhraní eReceptu verze 2.30. Naše klíčové FONS produkty FONS Enterprise a FONS Akord, ale také ostatní jako např. StaproMEDEA jsou připraveny na opětovné spuštění centrálního uložiště, které SUKL plánuje spustit ve dvou fázích – nejprve k 31.3. základní sadu služeb (založit/zrušit předpis, založit/zrušit výdej) a následně k 30.5.2016 i zbývající služby (opakovací Rp, založit/změnit/zrušit výpis) – některé služby však nebudou v novém rozhraní podporovány (příprava pro RLPO). Po spuštění ostrého provozu centrálního uložiště ověříme správné fungování eReceptů dvoutýdenním pilotním provozem vybraných nemocnic a následně dle fázování SUKL uvolníme novou verzi rozhraní eReceptu do všech aktualizací zmíněných nemocničních systémů k plošnému užívání.