Společnost STAPRO s. r. o. bude partnerem na akci Celostátní setkání ředitelů nemocnice a zástupců ze sektoru zdravotnictví

3. 11. 2015 proběhne v Brně „Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví“. Jedná se o diskusi vedenou profesionálním moderátorem se zaměřením na tato témata: Úhradová vyhláška, Systém navyšování tarifních platů ve zdravotnictví, Nedostatek lékařů a zdravotních sester, Postgraduální vzdělávání lékařů, Reexport léků, Jak se bránit při žalobě na lékaře nebo nemocnici, Elektronizace zdravotnictví a Optimalizace nákladů a efektivita řízení nemocnic. Mezi nejčastější účastníky akce patří Zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Zástupci zdravotních pojišťoven, České lékárnické komory, Zástupci Grémia a majitelů lékáren, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Ředitelé a zástupci nemocnic ČR.

http://www.magnusregio.cz/akce.php?podcast=zdravotnictvi-2-brno-2015