Společnost STAPRO s. r. o. aktivně vystoupí a bude partnerem na konferenci Kvalita zdravotní péče a akreditace

15. 10. 2015 proběhne v Hotelu Barceló v Praze již VI. Celostátní konference „Kvalita zdravotní péče a akreditace“, která je určena především pro management zdravotnických zařízení, manažery kvality a další pracovníky, kteří zodpovídají za zavádění a hodnocení systému řízení kvality a za kontinuální zvyšování kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízení, pro zástupce zdravotních pojišťoven a zřizovatele zdravotnických zařízení.

Hlavní témata konference jsou Kvalita a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, Indikátory kvality a bezpečí, Interní audity a Zkušenosti s řízením a hodnocením kvality a bezpečí. STAPRO s. r. o. vystoupí s prezentací na téma „EZD z pohledu auditora“.

http://www.csaz.cz/odborne-akce/program_kvalita_zdravotni_pece_a_akreditace_2015.pdf