Semináře Úhrady zdravotní péče v roce 2016

V prosinci proběhl další ročník semináře Úhrady zdravotní péče v roce 2016. Akce se konala již potřetí, opět v prostorách kongresového sálu Nemocnice Na Homolce. Navzdory exponovanému předvánočnímu termínu – 13.12. – se přihlásilo a přijelo 140 účastníků.
Velký zájem byl nepochybně způsoben skutečností, že se seminář konal prakticky okamžitě po oficiálním uvolnění nové úhradové vyhlášky, a zejména tím, že program byl tvořen přednáškami velmi zajímavých a ve zdravotnické oblasti respektovaných hostů. Co se týká samotné úhradové vyhlášky, dochází k rozšíření DRG bazí u individuálně sjednané složky úhrady, z případového paušálu jsou některé DRG baze vyčleněny a hrazeny jinak, v ambulantní péči se nově nad rámec maximální úhrady hradí některé výkony. Změny jsou také v regulačních omezeních úhrady.
Kromě samotné prezentace obsahu úhradové vyhlášky, kterou měla již tradičně RNDr. Marcela Ambrožová, se účastníci mohli setkat se zástupciVZP ČR a jejich pohledem na revize nebo rozpočet na úhrady zdravotní péče, slovo dostali také zástupci managementu nemocnic, odborníci z oboru DRG a metodik vykazování, nechyběla ani již tradiční přednáška právních aspektů ve smluvních ujednáních se zdravotními pojišťovnami.