Seminář Úhrady zdravotní péče v roce 2017

13. 12. 2016 se v Kongresovém a informačním centru Nemocnice Na Homolce již poněkolikáté uskutečnil uznávaný seminář Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2017 pořádaný naší společností. V letošním roce se semináře účastnilo 210 zákazníků a partnerů. Na akci vystoupili erudovaní odborníci, kteří se dlouhá léta aktivně zabývají problematikou DRG, úhradových mechanismů a smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.
Zazněly zde velice zajímavé přednášky, mezi které lze určitě řadit prezentaci Úhradová vyhláška pro rok 2017 od paní RNDr. Marcely Ambrožové, Informace k projektu DRG Restart od paní Ing. Markéty Bartůňkové, Změny v SZV k 1. 1. 2017 od pana MUDr. Petra Pokorného, Pohled VZP na rok 2016 a úhradová politika pro rok 2017 od Ing. Jiřího Mrázka, MBA, Problematika kvality vykazování od MUDr. Romany Švejdové, Stanovisko zástupce nemocnice k úhradové vyhlášce pro rok 2017 od Ing. Michala Čarvaše, MBA a Údržba IR-DRG pro rok 2017 a stav vývoje pravidel pro kódování ZS od Ing. Jany Homrové.
Věříme, že všem účastníkům přinesl seminář zajímavé informace, a těším se na další ročník.

www.stapro.cz/uzp2017