Seminář Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2016

14. 12. 2015 proběhne v Informačním a kongresovém centru Nemocnice na Homolce každoroční seminář Úhradové vyhlášky 2016, který se bude zabývat praktickými otázkami, souvisejícími s úhradami za zdravotní péči poskytovanou v nemocnicích v roce 2016. Na semináři vystoupí erudovaní odborníci, kteří se dlouhá léta aktivně zabývají problematikou DRG, úhradových mechanismů a smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami. Bližší informace naleznete na stránkách semináře.