Na vizitu v LDN Rybitví? Jedině s tabletem!

Léčebna dlouhodobě nemocných v Rybitví si pořídila nejen nový nemocniční informační systém, ale probíhá zde i pilotní testování produktu pro vedení moderní vizity 21. století. Lékaři už nemusí vozit veškerou papírovou dokumentaci k pacientům, kde ji dříve ručně vypisovali a následně znovu přepisovali do informačního systému. Nyní jim stačí pouze tablet, kde díky nové aplikaci Mobilní vizita vidí veškeré pacienty, jejich údaje, medikace a podobně. Okamžitě se zde také zobrazují výsledky z laboratoře či nové zprávy. Vše je mnohem rychlejší a pohodlnější a lékař přímo u lůžka pacienta píše zprávu (dekurz), která se automaticky ukládá do celého informačního systému. Data o pacientovi a přístup k medikacím má lékař kdykoli a kdekoli k dispozici a vše může upravovat a doplňovat. Odpadá tak ruční přepisování dokumentace a odbourávají se i případné chyby, které tímto procesem vznikají. Sestry tedy okamžitě v informačním systému vidí, jaký lék mají pacientovi podat, případně na která vyšetření mají pacienta objednat.