News

fons_vakcinace-web-02

Modul Vakcinace a propojení s ISIN

Z celkem 50 zdravotnických zařízeních, které projevily zájem o modul Vakcinace a propojení s ISIN jich už více jak polovina objednala a stále přibývají další. V ostrém provozu je tento modul již v několika zdravotnických zařízeních. První ohlasy z praxe jsou velmi kladné. Modul podstatně šetří administrativní práci spojenou s evidencí vakcinace a celý proces urychluje.

Produkt vznikl jako podpora evidence vakcinace proti COVID v klinických systémech FONS Akord, FONS Enterprise a Stapro MEDEA. Umožňuje evidovat provedenou vakcinaci do formuláře v KIS a následně poslat tato data do centrálního registru ISIN. Evidenci vakcinace je možné svázat se zadáním provedeného výkonu a automatizovat tak vykázání plátci péče.

Formulář je vytvořen dle metodiky UZIS a obsahuje položky a číselníky, které odpovídají centrálnímu registru ISIN. Součástí řešení je i načtení seznamu objednaných pacientů z centrálního rezervačního systému, což podstatně zjednodušuje práci koncového uživatele při vyhledávání pacientů přicházejících k vakcinaci.


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz