Konference INMED 2015

Předmětem letošní konference budou především informační systémy jako nástroj efektivního zdravotnictví a nově bude akreditace nejen pro lékaře, ale také pro zdravotní sestry.

Konference INMED 2015 je v pořadí 15. ročníkem této již tradiční konference organizované společností STAPRO s. r. o. Letošní sympozium se pořádá ve dnech 13. – 14. října 2015 v Sukově síni Domu Hudby v Pardubicích. Tato vzdělávací akce byla v roce 2014 pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., a ohodnocena 9 kredity. Letos, v roce 2015, plánujeme akreditaci nejen pro lékaře, ale i zdravotní sestry.

Předmětem konference jsou především informační systémy jako nástroj efektivního zdravotnictví. Zdravotnická informatika je významnou a v současnosti již nezbytnou podporou provozních a rozhodovacích procesů v českém a slovenském zdravotnictví. Za řadu let svého trvání si konference INMED získala oblibu mezi širokou odbornou, ale také laickou veřejností. Především v posledních letech dosáhla konference vysokého společenského a odborného významu.

Více informací a přihlášku najdete na stránkách konference.