Informace o pacientech už během výjezdu záchranné služby

Záchranáři v Ústeckém kraji mají k dispozici nový informační systém, který jim poskytne životně důležité informace o pacientech už během výjezdu. Nemocnice v Ústí nad Labem, Mostu, Teplicích a Chomutově, které spadají pod akciovou společnost Krajská zdravotní, se připojily k novému systému záchranné služby a poskytují v oprávněných případech náhled na informace o pacientech.

transmise

Díky tomu budou moci záchranáři vidět důležité údaje o pacientech mnohem dříve, než dorazí do nemocnice. Přímo v sanitce bude možné vyhledávat například informace o alergiích, posledních medikacích či diagnózy. Významně se tak zlepší informovanost lékaře při poskytování první pomoci. Nový systém umožňuje také odeslat elektronickou kopii zprávy o výjezdu do zdravotnického zařízení, a tím přispěje k rychlejšímu přenosu informací o převezeném pacientovi. Nová aplikace tak zvyšuje dostupnost informací a zajišťuje větší bezpečí pacienta z pohledu poskytování lékařské péče. Zároveň je však kladen vysoký důraz na ochranu dat před neoprávněným přístupem. Proto jsou informace dostupné jen na základě autorizovaného přístupu a navíc jen v situaci, kdy je náhled na důležité informace při záchraně zdraví nebo života oprávněný.