I. brněnský den klinické farmacie

Dnes se na půdě Masarykova Onkologického Ústavu koná I. brněnský den klinické farmacie, který pořádá Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP. Tohoto prvního ročníku se společnost STAPRO s. r. o. účastní jako partner. Dnešními hlavními tématy prvního ročníku jsou: koncepce klinickofarmaceutické péče; představení konceptu „šedé edice“: sdílení zpracovaných materiálů (tabulek, grafů, rozhodovacích schémat); problematika vysokokoncentrovaného kalia a koncept podávání léčiv do sondy.