Elektronicky se podepisuje už i v laboratořích

Odborný léčebný ústav Jevíčko modernizuje služby nejen pro pacienty, ale také pro zdravotnický personál. Lékaři v laboratořích mají nově k dispozici moderní řešení, které umožňuje uskutečnit první kroky směrem k bezpapírové nemocnici. Díky novému modulu elektronické zdravotnické dokumentace mohou v laboratořích podepisovat zaručeným elektronickým podpisem vytvořené dokumenty. Ty se následně automaticky archivují.
Nemocnice šetří nejenom čas a náklady na papír a spotřební materiál, ale i prostory, které zabírají běžné „papírové“ archivy.
Zdravotnická dokumentace pacienta se musí podle zákona archivovat minimálně po dobu pěti let, avšak většinou se jedná o dobu delší.
Například v případě lůžkové péče musí její poskytovatel uchovávat dokumentaci pacienta po dobu 30 let od hospitalizace a podobně.
Zdravotnické zařízení může elektronicky archivovat téměř neomezené množství dat. V případě potřeby tak lékaři v archivech snadno a rychle dohledají historické zprávy pacienta.