Dne 13. 9.2023 proběhl již XV. ročník celostátní konference Kvalita zdravotní péče a akreditace. Konference se již tradičně účastníme jako generální partner a bylo nám ctí předat ceny vítězům za projekt Kvalitní a bezpečná nemocnice 2023.

Web

Youtube

Gratulujeme zástupcům Nemocnice Jihlava a Nemocnice Havlíčkův Brod k úspěšnému absolvování certifikovaného školení FONS Enterprise Open.

FONS Enterprise Open, jež je součástí FONS Enterprise Masters Academy, poskytne zákazníkovi možnost stát se plně kompetentním certifikovaným správcem svého klinického informačního systému FONS Enterprise, a může tak být více nezávislý na servisu a podpoře KIS FE.

Více informací o certifikaci FE Open naleznete ZDE.

STAPRO společně se svou mateřskou společností FONS JK GROUP podpořilo neziskovou organizaci Post Bellum, která prostřednictvím akce Běh pro Paměť národa financuje natáčení vzpomínek a osudů pamětníků 20. i 21. století a podporuje aktivity spojené s pomocí Ukrajiny. Holding prostřednictvím platby startovného za své zaměstnance přispěl finančním darem 32.200 Kč na podporu Ukrajiny.

Konference  INMED – Digitalizace českého zdravotnictví je úspěšně za námi. Děkujeme společnosti EEZY Events & Education, s.r.o. za organizaci a již se těšíme na další ročník.

Fotografie z konference naleznete na stránkách konference www.inmed.eu

Mateřská společnost STAPRA investuje do strategické spolupráce s Univerzitou Pardubice. Nově založená společnost Lipidica,a.s bude usilovat o klinické využití světového patentu na laboratorní, neinvazivní diagnostiku karcinomů. Metoda využívá pokročilých laboratorních postupů ve spojení s počítačovým zpracováním velkých objemů dat. Expertíza STAPRA bude přidanou hodnotou tohoto projektu.

Více zde: CNN Prima NewsiDnesUniverzita Pardubice

V rámci kontinuální podpory UKRAJINY se vedení společnosti STAPRO s. r. o. rozhodlo, prostřednictvím projektu BĚH PRO PAMĚŤ NÁRODA, podpořit aktivity organizace Post Bellum spojené s pomocí Ukrajiny a svým zaměstnancům uhradí startovné, jehož výtěžek poputuje za tímto účelem.

Dne 4. 5. 2023 se ve Fakultní nemocnici Ostrava uskutečnil seminář Cesta k digitální nemocnici, který jsme pořádali ve spolupráci se společností Microsoft.

Semináře se zúčastnili zástupci zdravotnických zařízení z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Témata týkající se digitalizace, interoperability, standardizace a další, která na tomto semináři zazněla, budou také diskutována na naší velké konferenci INMED – Digitalizace českého zdravotnictví, která se bude konat 1. -2. 6. 2023 v hotelu Grandior, Praha, a na kterou Vás srdečně zveme. Více informací o této konferenci na www.inmed.eu

Dne 20. – 21. ledna 2023 se účastníme konference MEDIDAYS 2023.

Součástí konference bude prezentace i našeho ambulantního systému FONS Galen.

Těšíme se, že se zde společně setkáme.

Více o akci ZDE