News

ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH V ROCE 2019

Termín: 11.12.2018
Místo konání: Informační a kongresové centrum, Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5

Konference Úhrady zdravotní péče v roce 2019
Stejně jako v předchozích letech připravujeme pro naše klienty seminář, který se bude zabývat praktickými otázkami, souvisejícími s úhradami za zdravotní péči poskytovanou v nemocnicích v roce 2019. V rámci semináře se zaměříme hlavně na výklad mechanismu úhrad ve vazbě na úhradovou vyhlášku pro rok 2019. Na semináři budou účastníci dále seznámeni s aktuální finanční situací VZP a SZP, se stanovisky zástupců nemocnic k úhradové vyhlášce pro rok 2019, se změnami v DRG a s novinkami a změnami v seznamu zdravotních výkonů. Kromě toho si budou moci účastníci rovněž vyslechnout přednášku na téma nejčetnějších právních problémů v souvislosti s realizací úhradových vyhlášek v minulosti včetně doporučení pro jejich řešení.
Na semináři vystoupí erudovaní odborníci, kteří se dlouhá léta aktivně zabývají problematikou DRG, úhradových mechanismů a smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.
Na závěr semináře pak bude pro zájemce připravena prezentace manažerského informačního systému pro nemocnice (modelace úhrady, statistické přehledy, rozpočet výnosů na oddělení, controlling případů, sledování receptů, …)
Věříme, že jak odborný obsah našeho tradičního semináře, tak i termín, ve kterém seminář proběhne, bude pro Vás přínosem.


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz