News

ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH V ROCE 2019

Termín: 11. 12. 2018
Místo konání: Informační a kongresové centrum, Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5

Konference Úhrady zdravotní péče v roce 2019
Stejně jako v předchozích letech připravujeme pro naše klienty seminář, který se bude zabývat praktickými otázkami, souvisejícími s úhradami za zdravotní péči poskytovanou v nemocnicích v roce 2019. V rámci semináře se zaměříme hlavně na výklad mechanismu úhrad ve vazbě na úhradovou vyhlášku pro rok 2019.

pozvanka-uhrady_zdravotnicke_pece_2019

Na semináři budou účastníci dále seznámeni s aktuální finanční situací VZP a SZP, se stanovisky zástupců nemocnic k úhradové vyhlášce pro rok 2019, se změnami v DRG a s novinkami a změnami v seznamu zdravotních výkonů. Kromě toho si budou moci účastníci rovněž vyslechnout přednášku na téma nejčetnějších právních problémů v souvislosti s realizací úhradových vyhlášek v minulosti včetně doporučení pro jejich řešení.

Na semináři vystoupí erudovaní odborníci, kteří se dlouhá léta aktivně zabývají problematikou DRG, úhradových mechanismů a smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.

Po semináři pak bude pro zájemce Z ŘAD ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ připravena prezentace manažerského informačního systému pro nemocnice.

Věříme, že jak odborný obsah našeho tradičního semináře, tak i termín, ve kterém seminář proběhne, bude pro Vás přínosem.

Další informace naleznete na adrese www.stapro.cz/uzp2019

Registrovat se můžete zde.

Registrace na místě není možná!

 


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz