News

Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2018

12. 12. 2017 se v Informační­m a kongresovém centru Nemocnice Na Homolce uskuteční­ každoroční­ seminář Úhrady zdravotní­ péče v nemocnicích v roce 2018, na kterém vystoupí erudovaní­ odborníci, kteří se dlouhá léta aktivně zabývají problematikou DRG, úhradových mechanismů a smluvní­ch vztahů se zdravotní­mi pojišťovnami. Bližší informace naleznete na tomto webu, kde je možné se na seminář přihlásit.


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz