News

Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2017

13. 12. 2016 se v Informačním a kongresovém centrum Nemocnice Na Homolce uskuteční každoroční seminář Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2017, na kterém vystoupí erudovaní odborníci, kteří se dlouhá léta aktivně zabývají problematikou DRG, úhradových mechanismů a smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami. Bližší informace naleznete na tomto webu, kde je možné se na seminář přihlásit. Přihlášení v termínu do 21. 10. 2016 budou mít snížený registrační poplatek.


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz