News

STAPRO s. r. o. má nové DIČ!

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 1. 1. 2018 došlo ke změně daňového identifikačního čísla pro účely daně z přidané hodnoty obchodní korporace STAPRO s. r. o. se sídlem Pernštýnské náměstí č.51, 530 02 Pardubice.
K 31. 12. 2017 byla zrušena registrace společnosti STAPRO s. r. o. k dani z přidané hodnoty jako individuálního plátce se stávajícím daňovým identifikačním číslem.

Od 1. 1. 2018 se společnost STAPRO s. r. o. stala členem skupiny vymezené ustanovením §5a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a tato skupina bude registrována k dani z přidané hodnoty pod daňovým identifikačním číslem CZ699004728.
Všechny daňové doklady na plnění uskutečněná pro STAPRO s. r. o., která budou mít datum uskutečnění zdanitelného plnění od 1. 1. 2018 tak, prosíme, vystavujte jako doposud, ale nově již s daňovým identifikačním číslem skupiny, tj. CZ699004728.


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz