News

STAPRO generálním partnerem na konferenci „Kvalita zdravotní péče a akreditace“

20. 9. 2016 proběhne v Hotelu Barceló již VII. ročník celostátní konference, která je určena pro management zdravotnických zařízení, lékaře, NLZP, manažery kvality a další pracovníky zodpovídající za řízení a hodnocení kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízeních, pro zástupce zdravotních pojišťoven, zřizovatele zařízení a další. Hlavními tématy akce jsou Kvalita a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních, Personální řízení, vzdělávání zaměstnanců. Za STAPRO se svou prezentací vystoupí MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D.

Stránky konference.


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz