STAPRO PŘEDSTAVUJE NOVOU GENERACI NEMOCNIČNÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Praha, Brno 6. 10. – 7. 10. 2011

Společnost STAPRO se rozhodla restrukturalizovat své dosavadní produktové portfolio. Rozsah a obsah produktů společnosti STAPRO vyžadoval nové uspořádání reflektující rostoucí požadavky trhu a požadavky na novou kompaktnější strukturu produktových řad, která by byla přehledná a kde by byly jasně definované vazby mezi jednotlivými produktovými řadami a produkty. STAPRO vytvořilo homogenní produktovou strukturu, která umožní a usnadní společný synchronizovaný vývoj jednotlivých produktových řad a jejich produktů a v konečném důsledku umožní vznik synergických efektů, ze kterých budou těžit zejména současní a potenciální zákazníci STAPRO. Nová FONS struktura usnadňuje celkovou komunikaci trhu o tom, jaké produkty bude STAPRO nabízet do nových instalací a kterým směrem mohou současní zákazníci směrovat své dlouhodobé plány upgradů a migrací využívaných systémů. 

V oblasti nemocničních informačních systémů bude STAPRO na českém trhu nadále nabízet do nových projektů dva produkty - FONS Enterprise a FONS Akord. K tomuto rozhodnutí vedly STAPRO rozdílně se vyvíjející požadavky různých typů zdravotnických zařízení, kterým jsou přizpůsobeny funkce a typy implementace těchto dvou produktů. 

FONS Enterprise je zcela nový nemocniční informační systém, který představuje novou generaci nemocničního informačního systému a který vznikl na základě měnícího se prostředí zdravotnické informatiky. Nadčasová koncepce uživatelského rozhraní, nejnovější dostupné technologie a originální vnitřní architektura jádra systému v sobě spojují jednoduchost, bezpečnost, flexibilitu a vývojový potenciál do budoucnosti. Klíčové nové vlastnosti FONS Enterprise přináší zásadní a nové hodnoty vznikající na principech dlouhodobé povahy, kterými se tento nemocniční informační systém významně odlišuje od všech dosud běžně používaných systémů.

FONS Akord je novou verzí nemocničního informačního systému StaproAKORD s rozšířenou podporou procesů a novou verzí elektronické zdravotnické dokumentace s plnou podporou elektronického podpisu a dlouhodobého archivu, kompletní podporou logistiky a elektronickou evidencí podání léčiv na pacienta. Tento systém bude nadále aktivně rozvíjen a doplňován novými moduly z produktové skupiny FONS Flexi. STAPRO předpokládá, že FONS Akord bude nadále dynamicky rostoucím produktem a dominantním nově instalovaným nemocničním informačním systémem v České republice.

 

Společnost STAPRO s. r. o. je významným dodavatelem informačních systémů, diagnostických přístrojů, zdravotnické techniky a zároveň i poskytovatelem služeb v oblasti informačních technologií pro zdravotnictví. Stapro od svého založení v roce 1990 průběžně zvyšuje tržní podíl a obrat prodeje vlastního aplikačního software a služeb. Dceřiná společnost STAPRO Slovensko s. r. o. také úspěšně působí na slovenském zdravotnickém trhu již od roku 1993.

 

   
 
 

Copyright © 2011 STAPRO s.r.o.
Powered and created by E-WORKS - design studio | XHTML 1.0 Strict | CSS 2.1

   
Realizované projekty EU
Stapro Facebook
Stapro Twitter
Stapro Google+
Stapro Pinterest
Stapro YouTube
Fonsportal