News

Moravskoslezský kraj má informované pacienty

Nemocnice v Moravskoslezském kraji nabízejí jako první v České republice svým pacientům nahlížet do vlastních zdravotních záznamů na vybrané informace přes internet. Přístup je povolen pouze po pacientově registraci a jeho ověření. Každý má své jedinečné přihlašovací jméno a heslo a při přihlašování se navíc ověřuje odeslaný kód na mobilní telefon, jako další bezpečnostní prvek přístupu k údajům. Nový systém umí však mnohem víc, než jen umožnit pacientům nahlédnout do své dokumentace, která je vedena v nemocničních informačních systémech v krajských nemocnicích. Díky systému TransMISE, si mohou zdravotnická zařízení mezi sebou i se zdravotnickou záchrannou službou vyměňovat zdravotnickou dokumentaci a další. Jedná se například o doručení avíza o převozu pacienta zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice, nebo náhled do zdravotnické dokumentace pacienta lékařem zdravotnické záchranné služby. Ten již na cestě k pacientovi vidí potřebná data, která mohou být k jeho záchraně klíčová. Jedná se především o lékařské zprávy z poslední hospitalizace, alergie či trvalé medikace, trvalé a prodělané diagnózy.

„Portál pacienta v rámci systému TransMISE umožňuje také rychlou a efektivní elektronickou komunikaci mezi krajskými nemocnicemi a ambulantními lékaři – praktiky i specialisty. Včasná dostupnost potřebných dat je zásadní pro záchranu lidského života a péči o zdraví občanů“, uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz