News

FONS Openlims pro Thomayerovu nemocnici

Společnost STAPRO s. r. o. a Thomayerova nemocnice uzavřely Smlouvu o dílo na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku pod názvem – Thomayerova nemocnice – laboratorní systém pro klinickou biochemii, hematologii a imunologii.
FONS Openlims zajišťuje komplexní zpracování dat v laboratoři od příjmu požadavku na vyšetření, přes jeho zpracování ve všech fázích laboratorní práce, po jeho kontrolu a vydání objednateli a vyúčtování provedené práce. Tyto základní činnosti jsou doplněny bohatou škálou různých tiskových sestav, statistik a přehledů a nadstavbovými moduly pro další zpracování uložených dat.


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz