News

Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví

STAPRO s. r. o. bude partnerem akce „Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví“, která se uskuteční 13. 10. 2016 v Hotelu Voroněž v Brně.
Hlavními tématy diskuse jsou např: 
– Elektronizace zdravotnictví a její aktuální výzvy
– Dopady připravovaného zákona  o zkrácení potřebného vzdělání zdravotních sester
– Chybějící lékaři a zdravotnický personál s jednotlivých krajích
– V jakých odvětvích je situace nejsložitější a jak s tím bojovat
– Odliv českých lékařů do zahraničí – jak je motivovat, aby zůstali u nás?
– a jiné.

http://www.magnusregio.cz/portfolio/5281/


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz