News

Vyjádření společnosti Stapro

Vyjádření společnosti Stapro k nově odvysílaným reportážím ohledně způsobu zpracování analýz pro Královehradecký holding:

Znovu bychom chtěli připomenout základní fakta, nyní již potvrzena i nezávislým auditem.

Dle již dříve zveřejněných informací znovu konstatujeme, že naše společnost pracovala na základě řádně uzavřeného smluvního vztahu. K žádnému úniku nebo zneužití osobních dat nedošlo.

Zobrazit více Ústecká rehabilitační konference

Společnost STAPRO s. r. o. bude 29. 5. 2015 partnerem patnácté Ústecké rehabilitační konference

Letos bude hlavním tématem konference – bolesti zad z různých úhlů pohledu. Konferenci pořádá Rehabilitační oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Zobrazit více 
Nová akvizice společnosti STAPRO

Dobrý den,
chtěli bychom Vám oznámit, že společnost STAPRO s. r. o. se ke dni 30. 12. 2014 stala 100% vlastníkem společnosti COMS Computer system s.r.o., která se zabývá vývojem, dodávkou a implementací systému MEDIX pro řízení operačních sálů a centrální sterilizace.

Zobrazit více 


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz