News

Udělej video a vyhraj 100 000 Kč!

Pro firmu STAPRO s. r. o. chceme vyrobit motion grafiku, kde bude jasně a nápaditě zobrazeno, jak vzniklo nové firemní logo a dále firemní video, ve kterém se bude odrážet náš claim – informace v ceně života a nápaditě ukáže to, co firma dělá. Nechceme svazovat tvůrčího ducha, jsme otevřeni novým formám, možnostem zobrazení i nápadům. Je možné soutěžit v jedné nebo obou kategoriích a můžete zaslat i více videí.

Zobrazit více 


Pour Féliciter 2016

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2016 Vám za celý tým společnosti STAPRO přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Současně se těšíme na další společnou spolupráci.

PF-2016-cz

Zobrazit více 


Seminář Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2016

14. 12. 2015 proběhne v Informačním a kongresovém centru Nemocnice na Homolce každoroční seminář Úhradové vyhlášky 2016, který se bude zabývat praktickými otázkami, souvisejícími s úhradami za zdravotní péči poskytovanou v nemocnicích v roce 2016. Na semináři vystoupí erudovaní odborníci, kteří se dlouhá léta aktivně zabývají problematikou DRG, úhradových mechanismů a smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami. Bližší informace naleznete na stránkách semináře.

Zobrazit více 


Společnost STAPRO s. r. o. aktivně vystoupí a bude partnerem na konferenci Kvalita zdravotní péče a akreditace

15. 10. 2015 proběhne v Hotelu Barceló v Praze již VI. Celostátní konference „Kvalita zdravotní péče a akreditace“, která je určena především pro management zdravotnických zařízení, manažery kvality a další pracovníky, kteří zodpovídají za zavádění a hodnocení systému řízení kvality a za kontinuální zvyšování kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízení, pro zástupce zdravotních pojišťoven a zřizovatele zdravotnických zařízení.

Zobrazit více 


Společnost STAPRO s. r. o. bude partnerem a aktivně vystoupí na konferenci eHealth Day 2015 v Brně

Na Výstavišti v Brně v rámci veletrhu Medical Fair proběhne 22. 10. 2015 konference „eHealth Day 2015“, zaměřená především na řešení problémů množících se kolem aplikací eHealth v systému poskytování zdravotnických služeb v České republice, která má svým dílem přispět k efektivnějšímu řešení mnohdy zbytečně komplikovaných problémů kolem standardů, analýz, dlouhodobé strategie a realizovatelnosti jednotlivých technologických koncepcí tak, aby nedocházelo ke třenicím mezi pacienty, poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami, aby nehrozilo zneužití citlivých osobních a medicínských dat, aby portál elektronického zdravotnictví sloužil státní správě, nemocnicím, pacientům a všem, kteří potřebují nabízené informace a služby.

Zobrazit více 


Společnost STAPRO s. r. o. bude partnerem na akci Celostátní setkání ředitelů nemocnice a zástupců ze sektoru zdravotnictví

3. 11. 2015 proběhne v Brně „Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví“. Jedná se o diskusi vedenou profesionálním moderátorem se zaměřením na tato témata: Úhradová vyhláška, Systém navyšování tarifních platů ve zdravotnictví, Nedostatek lékařů a zdravotních sester, Postgraduální vzdělávání lékařů, Reexport léků, Jak se bránit při žalobě na lékaře nebo nemocnici, Elektronizace zdravotnictví a Optimalizace nákladů a efektivita řízení nemocnic. Mezi nejčastější účastníky akce patří Zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Zástupci zdravotních pojišťoven, České lékárnické komory, Zástupci Grémia a majitelů lékáren, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Ředitelé a zástupci nemocnic ČR.

Zobrazit více 


STAPRO, 25 let, kříž života a život bez papíru – co tyto věci spojuje?

IT společnost STAPRO s. r. o. s centrálou sídlící v Pardubicích, na začátku září oslaví 25 let na českém trhu. Při této příležitosti odhalí nový firemní design. S produkty společnosti se už setkal přímo či nepřímo každý z vás – vyrábí počítačový software pro nemocnice a laboratoře, a tím se snaží maximálně zvýšit elektronickou podporu procesů a eliminovat množství papírových dokumentů v nemocnicích.

Zobrazit více 


Konference INMED 2015

Předmětem letošní konference budou především informační systémy jako nástroj efektivního zdravotnictví a nově bude akreditace nejen pro lékaře, ale také pro zdravotní sestry.

Konference INMED 2015 je v pořadí 15. ročníkem této již tradiční konference organizované společností STAPRO s. r. o. 

Zobrazit více 


ICT ve zdravotnictví

Společnost STAPRO s. r. o. aktivně vystoupí a bude „PARTNEREM“ na konferenci ICT ve zdravotnictví 2015

23. 9. 2015 se koná v Malostranském paláci v Praze již 9. ročník prestižní odborné konference a výstavy o elektronickém zdravotnictví

Zobrazit více 


3. Multioborová konference

Společnost STAPRO s. r. o. aktivně vystoupí a bude „PARTNEREM“ na 3. Multioborové konferenci

10. – 11. 9. 2015 v pražském Clarion Congress Hotelu proběhne již 3. Multioborová konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, která je pořádána pod záštitou České asociace sester.

Zobrazit více 


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz