News

EET ve zdravotnictví?

V oblasti evidování tržeb dochází k velkým změnám a výraz Elektronická Evidence Tržeb (EET) přináší mnoho otázek a obav. Kvůli tlaku veřejnosti se podařilo namísto plošného fungování prosadit postupné zavádění. Přesto zdravotnická zařízení musí na základě svých činností správně posoudit, od kdy je EET nutné zavést.

Zobrazit více 


Seminář Úhrady zdravotní péče v roce 2017

13. 12. 2016 se v Kongresovém a informačním centru Nemocnice Na Homolce již poněkolikáté uskutečnil uznávaný seminář Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2017 pořádaný naší společností. V letošním roce se semináře účastnilo 210 zákazníků a partnerů. Na akci vystoupili erudovaní odborníci, kteří se dlouhá léta aktivně zabývají problematikou DRG, úhradových mechanismů a smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.

Zobrazit více 


PF 2017

Vážení obchodní přátelé,
děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce. Přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody, nejenom v období vánočním. Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2017 byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.
Celý tým společnosti STAPRO se těší na další spolupráci v roce 2017.

pf-2017

Zobrazit více 


Aktivní vystoupení na konferenci Zdravotnictví 2017

Společnost STAPRO aktivně vystoupí na konferenci Zdravotnictví 2017, která se koná 1. – 2. 11. 2016 v hotelu Grandior v Praze. Je to unikátní konference na stále aktuální téma: stav českého zdravotnictví, výhled na příští období, vize, záměry a očekávané změny.

Zobrazit více Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2017

13. 12. 2016 se v Informačním a kongresovém centrum Nemocnice Na Homolce uskuteční každoroční seminář Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2017, na kterém vystoupí erudovaní odborníci, kteří se dlouhá léta aktivně zabývají problematikou DRG, úhradových mechanismů a smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.

Zobrazit více 
Evidence podávání léčiv

Práce s léky, ordinace a jejich následné podání pacientovi, je jedním z organizačně nejsložitějších procesů, které probíhají na lůžkových stanicích. Organizační složitost spočívá v tom, že podání probíhá kontinuálně každý den, týká se převážné většiny ležících pacientů a podílejí se na něm lékaři i sestry. Případná pochybení mohou přímo ohrozit pacienta a způsobit mu zdravotní obtíže. Proto je nezbytné nastavit proces tak, aby se minimalizovala možnost chyby.

Zobrazit více 


Elektronická forma zdravotnické dokumentace

Elektronizace zdravotní péče je logickým důsledkem proniknutí informačních technologií do většiny oborů lidské činnosti a medicínská informatika jde tomuto nezvratnému trendu v posledních dvou desetiletích vstříc. Pilířem elektronizace zdravotních procesů jsou zdravotnické informační systémy a v nich elektronicky vedená zdravotnická dokumentace (EZD). Využívání EZD v rámci digitálních informačních systémů v procesu léčebné péče namísto analogové (listinné) formy bývá paušálně považováno za samozřejmý přínos pro zdravotníky i pacienty.

Zobrazit více 


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz