News

Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2017

13. 12. 2016 se v Informačním a kongresovém centrum Nemocnice Na Homolce uskuteční každoroční seminář Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2017, na kterém vystoupí erudovaní odborníci, kteří se dlouhá léta aktivně zabývají problematikou DRG, úhradových mechanismů a smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.

Zobrazit více 
Evidence podávání léčiv

Práce s léky, ordinace a jejich následné podání pacientovi, je jedním z organizačně nejsložitějších procesů, které probíhají na lůžkových stanicích. Organizační složitost spočívá v tom, že podání probíhá kontinuálně každý den, týká se převážné většiny ležících pacientů a podílejí se na něm lékaři i sestry. Případná pochybení mohou přímo ohrozit pacienta a způsobit mu zdravotní obtíže. Proto je nezbytné nastavit proces tak, aby se minimalizovala možnost chyby.

Zobrazit více 


Elektronická forma zdravotnické dokumentace

Elektronizace zdravotní péče je logickým důsledkem proniknutí informačních technologií do většiny oborů lidské činnosti a medicínská informatika jde tomuto nezvratnému trendu v posledních dvou desetiletích vstříc. Pilířem elektronizace zdravotních procesů jsou zdravotnické informační systémy a v nich elektronicky vedená zdravotnická dokumentace (EZD). Využívání EZD v rámci digitálních informačních systémů v procesu léčebné péče namísto analogové (listinné) formy bývá paušálně považováno za samozřejmý přínos pro zdravotníky i pacienty.

Zobrazit více 


Fúze společnosti COMS Computer systems s.r.o. a Tersinida CZ

Hlavním cílem společnosti STAPRO s. r. o. je být dobrým partnerem s maximálním pokrytím všech služeb, které od nás naši zákazníci vyžadují. Na základě toho hledáme možné cesty, jak našemu předsevzetí co nejvíce dostát. Rádi bychom Vás proto informovali, že ke konci léta došlo k fúzi společnosti COMS Computer systems s.r.o. a Tersinida CZ. Díky společnosti COMS Computer systems s.r.o. přinášíme nový Informační systém MEDIX, který je určen pro pracoviště centrální sterilizace a operačních sálů. Společnost Ternsinida je dodavatelem unikátního softwarového řešení IS Galen pro ambulantní segment lékařské péče. IS Galen je moderní efektivní řešení založené na otevřené a flexibilní cloud platformě Microsoft Azure přinášející nebývalou ekonomickou i uživatelskou efektivitu.

Zobrazit více 


Lepší organizaci práce operačních týmů při operacích mají v Jindřichově Hradci

Nemocnice v Jindřichově Hradci a.s. má nový systém, který umí lépe plánovat operace.
Úsporu peněz nemocnice a času pacientů přinášejí systémy na řízení operačních sálů. Pacienti tak nemusí v nemocnici trávit dny čekáním na operaci, ale přesně vědí, kdy bude jejich výkon realizován. Díky přesnému plánování má tak vedení nemocnice pod kontrolou tok práce na operacích.

Zobrazit více 


Stapří elektronický podpis

Chceme jít příkladem i svým zákazníkům, a protože razíme „bezpapírovou“ politiku, chceme i ve firmě tisknout co nejméně papírů a zjednodušit tak firemní administraci. Proto zřizujeme i pro své zaměstnance elektronický podpis. Ten bude sloužit zejména pro citlivé vnitrofiremní dokumenty a dokumentace sdílené s obchodními partnery a zákazníky. S elektronickým podpisem tak nemusíme tisknout dokumenty, u kterých bylo dříve nutné stvrdit závaznost dokumentu vlastnoručním podpisem. Záměrem tohoto projektu je zajistit důvěrnost a důvěryhodnost elektronických dokumentů obsahujících citlivé údaje.

Zobrazit více 


E- recept je budoucnost pro výběr léků

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL) připravuje přesnou specifikaci nového informačního systému eRecept. Měl by být spuštěn cca během jednoho roku a SÚKL navrhuje podmínky a parametry, na základě kterých budou programátoři software vytvářet.
Předpokládá se, že bude možné ze systému například zjistit, kde a jaké léky si pacient vyzvedl.

Zobrazit více STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz