News

Ukazatele kvality ve zdravotnictví

Podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 1966 je kvalita péče souhrnem výsledků dosažených v prevenci, diagnostice a léčbě, určeným potřebami obyvatelstva na základě lékařských věd a praxe. Obecná definice potom říká, že kvalita péče je „dělat správné věci správným způsobem“ (1).

Zobrazit více 


Budoucností je elektronické zdravotnictví

V krásné jihočeské krajině, na okraji chráněné oblasti Blanského lesa a jen 11 kilometrů od Českého Krumlova se na okraji obce Chvalšiny nachází Psychiatrická léčebna Červený Dvůr. Romantický ráz léčebny, která se specializuje na léčbu závislostí, podtrhuje zámecký park a budovy, které jsou semknuté a tvoří rozlehlý dvůr.

Zobrazit více 


Na vizitu v LDN Rybitví? Jedině s tabletem!

Léčebna dlouhodobě nemocných v Rybitví si pořídila nejen nový nemocniční informační systém, ale probíhá zde i pilotní testování produktu pro vedení moderní vizity 21. století. Lékaři už nemusí vozit veškerou papírovou dokumentaci k pacientům, kde ji dříve ručně vypisovali a následně znovu přepisovali do informačního systému.

Zobrazit více 


NIS VIP 2016

12. – 13. 5. 2016 proběhne v Třebíči, v hotelu Atom, každoroční seminář NIS VIP, který je příležitostí k setkání s Vašimi kolegy z jiných zdravotnických zařízení. Na semináři se můžete v příjemné a neformální atmosféře podělit o své poznatky a zkušenosti s řízením zdravotnických zařízení a získat nové podněty pro Vaši manažerskou práci.

Zobrazit více 
Stapro dokončuje úpravy pro SUKLem plánované opětovné zprovoznění centrálního uložiště eReceptů

V úzké spolupráci s řešiteli projektu na straně SUKL jsme dokončili realizaci a testování úprav nového datového rozhraní eReceptu verze 2.30. Naše klíčové FONS produkty FONS Enterprise a FONS Akord, ale také ostatní jako např. StaproMEDEA jsou připraveny na opětovné spuštění centrálního uložiště, které SUKL plánuje spustit ve dvou fázích – nejprve k 31.3. základní sadu služeb (založit/zrušit předpis, založit/zrušit výdej) a následně k 30.5.2016 i zbývající služby (opakovací Rp, založit/změnit/zrušit výpis) – některé služby však nebudou v novém rozhraní podporovány (příprava pro RLPO). Po spuštění ostrého provozu centrálního uložiště ověříme správné fungování eReceptů dvoutýdenním pilotním provozem vybraných nemocnic a následně dle fázování SUKL uvolníme novou verzi rozhraní eReceptu do všech aktualizací zmíněných nemocničních systémů k plošnému užívání.

Zobrazit více Jaké jsou možnosti zvýšení efektivity činnosti operačních sálů v nemocnicích

Pacient si většinou ani neuvědomuje, jak složité a komplexní je zajištění chodu operačních sálů v nemocnicích. Především ve větších nemocnicích jsou často desítky samostatných operačních sálů a sály centrální. Vzhledem k povaze výkonů, řadě specialistů a odborníků, kteří se operace účastní a samozřejmě drahému vybavení, je provoz operačních sálů finančně velmi náročný a představuje denně několik set tisíc korun v přímých, provozních a mzdových nákladech. To je také jeden z důvodů, proč se tato oblast, respektive její zefektivnění, dostává v nemocnicích do hledáčku managementu.

Zobrazit více 


Nemocnice Slaný má moderní systém pro podání léků

Zejména zahraniční studie ukazují, že jednou z příčin neočekávaných komplikací při léčbě pacienta může být selhání lidského faktoru při podávání léků. Proto tomu chce nemocnice Slaný zabránit novými nástroji – webovými žádankami a strukturovaným podáváním léků.

Zobrazit více 


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz