News

Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2018

12. 12. 2017 se v Informační­m a kongresovém centru Nemocnice Na Homolce uskuteční­ každoroční­ seminář Úhrady zdravotní­ péče v nemocnicích v roce 2018, na kterém vystoupí erudovaní­ odborníci, kteří se dlouhá léta aktivně zabývají problematikou DRG, úhradových mechanismů a smluvní­ch vztahů se zdravotní­mi pojišťovnami. Bližší informace naleznete na tomto webu, kde je možné se na seminář přihlásit.

Zobrazit více Podnikatelská mise Zlínského kraje do Ruska se zastoupením společnosti STAPRO

Nedávno se uskutečnila podnikatelská mise Zlínského kraje do Moskvy a Samarské oblasti. Misi pro 11 podnikatelů uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a Kontaktním centrem pro východní trhy. Kraj v Rusku reprezentovali hejtman Jiří Čunek, jeho statutární náměstek Jiří Sukop a předseda výboru Zastupitelstva Zlínského kraje pro vnější vztahy Stanislav Blaha. Celého programu se účastnil i Vladimír Remek, velvyslanec České republiky v Rusku.

Zobrazit více 


Moderní technologie pro manažery

Správná analýza dat = Správné rozhodnutí ve správný čas

Management zdravotnických zařízení je velké téma posledních mnoha let. Zdravotnická zařízení, zejména ta lůžková, patří mnohdy mezi největší organizace v České republice, a to jak z pohledu počtu zaměstnanců, tak z pohledu rozsahu a komplikovanosti oblastí, které musí vrcholoví manažeři sledovat a uřídit.

Zobrazit více 


Microsoft Awards 2017

STAPRO se stalo finalistou 19. ročníku soutěže Microsoft Awards o nejlepší IT projekty realizované partnery společnosti Microsoft pro zákazníky v České republice a na Slovensku. Řešení „Fons Galen – Alzheimer centrum“ bylo oceněno v kategorii Zdravotnictví pro Českou republiku.

Zobrazit více 


Intenzivní péče s intenzivní podporou informačního systému

Jednotka intenzivní péče může působit až příliš technickým dojmem: pacienti jsou obklopeni množstvím přístrojů, hadiček a pípajících monitorů s grafy, bez kterých si intenzivní péči ani neumíme představit. Běžná praxe dokumentování stavu pacienta na většině JIP je však opačná: sestra hodnoty fyziologických funkcí a další potřebné údaje z monitorů přepisuje do papírové „plachty“, a musí tak od lůžka pacienta neustále odbíhat.

Zobrazit více 


Seminář NIS VIP

11. – 12. 5. 2017 proběhne v Olomouci, Hotelu Ibis, každoroční seminář NIS VIP, který je nejen skvělou příležitostí navštívit jednu z dalších památek kulturního dědictví UNESCO, ale také setkat se v příjemné atmosféře s Vašimi kolegy z jiných zdravotnických zařízeních a dozvědět se více o novinkách našeho produktového portfolia.

Zobrazit více 


STAPRO jako PARTNER na XIII. Mezinárodním kongresu Telemedicína 2017

13. března 2017 proběhne v Brně, v konferenčních prostorách hotelu Myslivna, již XIII. Mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví, Telemedicína 2017. Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Teleradiologie – legislativa a praxe, Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace, Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod a Informační systémy“. S prezentací na téma „RDG modul ve FONS Enterprise“ vystoupí Ing. Petra Bičišťová. Bližší informace o akci naleznete na tomto webu.

Zobrazit více 


STAPRO jako PARTNER na konferenci eHealth Day 2017

15. února 2017 proběhne v pražském IKEMU tradiční konference eHealth Day 2017 bilancující stav elektronizace systému zdravotní péče a rozvoj telemedicínských technologií a služeb. Za Stapro na akci vystoupí Ing. Miroslav Novotný s prezentací na téma “Dopady evropských nařízení eIDAS a GDPR na provoz zdravotnických IS”. Bližší informace naleznete na těchto stránkách.

Zobrazit více 


INMED 2017 (10. – 11. října 2017)

Již v těchto dnech začínají přípravy na tradiční česko-slovenskou konferenci INMED. Stejně jako v minulých letech i letos konference nabídne nejnovější informace z oblasti krajského zdravotnictví, e-health (elektronického zdravotnictví), další část bude zaměřena na právní aspekty poskytování zdravotní péče a v neposlední řadě na každoročně diskutované téma, úhrady zdravotní péče. Minulé ročníky byly pořádány dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a účastí lékaři získali 9 kreditů a zdravotní sestry 3 kredity.

Zobrazit více 


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz