News

STAPRO s. r. o. má nové DIČ!

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 1. 1. 2018 došlo ke změně daňového identifikačního čísla pro účely daně z přidané hodnoty obchodní korporace STAPRO s. r. o. se sídlem Pernštýnské náměstí č.51, 530 02 Pardubice.
K 31. 12. 2017 byla zrušena registrace společnosti STAPRO s. r. o. k dani z přidané hodnoty jako individuálního plátce se stávajícím daňovým identifikačním číslem.

Od 1. 1. 2018 se společnost STAPRO s. r. o. stala členem skupiny vymezené ustanovením §5a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a tato skupina bude registrována k dani z přidané hodnoty pod daňovým identifikačním číslem CZ699004728.
Všechny daňové doklady na plnění uskutečněná pro STAPRO s. r. o., která budou mít datum uskutečnění zdanitelného plnění od 1. 1. 2018 tak, prosíme, vystavujte jako doposud, ale nově již s daňovým identifikačním číslem skupiny, tj. CZ699004728.

Zobrazit více 


STAPRO s. r. o. je finalistou třetího kola soutěže IT Produkt 2017

STAPRO s. r. o. se přihlásilo do soutěže IT produkt 2017 se svým produktem Evidence na operačním sále, se kterým se dostalo až do finále třetího kola této soutěže. Evidence na operačním sále je softwarové řešení pro nemocnice sloužící k efektivnější evidenci údajů k operaci, a tím i k lepší kontrole nákladů na operace a k zefektivnění procesu využívání operačních sálů.

Zobrazit více Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2018

12. 12. 2017 se v Informační­m a kongresovém centru Nemocnice Na Homolce uskuteční­ každoroční­ seminář Úhrady zdravotní­ péče v nemocnicích v roce 2018, na kterém vystoupí erudovaní­ odborníci, kteří se dlouhá léta aktivně zabývají problematikou DRG, úhradových mechanismů a smluvní­ch vztahů se zdravotní­mi pojišťovnami. Bližší informace naleznete na tomto webu, kde je možné se na seminář přihlásit.

Zobrazit více Podnikatelská mise Zlínského kraje do Ruska se zastoupením společnosti STAPRO

Nedávno se uskutečnila podnikatelská mise Zlínského kraje do Moskvy a Samarské oblasti. Misi pro 11 podnikatelů uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a Kontaktním centrem pro východní trhy. Kraj v Rusku reprezentovali hejtman Jiří Čunek, jeho statutární náměstek Jiří Sukop a předseda výboru Zastupitelstva Zlínského kraje pro vnější vztahy Stanislav Blaha. Celého programu se účastnil i Vladimír Remek, velvyslanec České republiky v Rusku.

Zobrazit více 


Moderní technologie pro manažery

Správná analýza dat = Správné rozhodnutí ve správný čas

Management zdravotnických zařízení je velké téma posledních mnoha let. Zdravotnická zařízení, zejména ta lůžková, patří mnohdy mezi největší organizace v České republice, a to jak z pohledu počtu zaměstnanců, tak z pohledu rozsahu a komplikovanosti oblastí, které musí vrcholoví manažeři sledovat a uřídit.

Zobrazit více 


Microsoft Awards 2017

STAPRO se stalo finalistou 19. ročníku soutěže Microsoft Awards o nejlepší IT projekty realizované partnery společnosti Microsoft pro zákazníky v České republice a na Slovensku. Řešení „Fons Galen – Alzheimer centrum“ bylo oceněno v kategorii Zdravotnictví pro Českou republiku.

Zobrazit více 


Intenzivní péče s intenzivní podporou informačního systému

Jednotka intenzivní péče může působit až příliš technickým dojmem: pacienti jsou obklopeni množstvím přístrojů, hadiček a pípajících monitorů s grafy, bez kterých si intenzivní péči ani neumíme představit. Běžná praxe dokumentování stavu pacienta na většině JIP je však opačná: sestra hodnoty fyziologických funkcí a další potřebné údaje z monitorů přepisuje do papírové „plachty“, a musí tak od lůžka pacienta neustále odbíhat.

Zobrazit více 


Seminář NIS VIP

11. – 12. 5. 2017 proběhne v Olomouci, Hotelu Ibis, každoroční seminář NIS VIP, který je nejen skvělou příležitostí navštívit jednu z dalších památek kulturního dědictví UNESCO, ale také setkat se v příjemné atmosféře s Vašimi kolegy z jiných zdravotnických zařízeních a dozvědět se více o novinkách našeho produktového portfolia.

Zobrazit více 


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz