News


FONS Akord DIET nově umožnuje placení platební kartou

Dne 6. 11. 2018 jsme úspěšně zvládli certifikační řízení ve společnosti Global Payments Europe, s.r.o a získali certifikát umožňující napojení pokladního systému FOND Akord DIET na platební terminály pro on-line příjem plateb platebními kartami. Rozhraní společnosti Global Payments Europe, s.r.o ve svých platebních terminálech využívají např. Komerční banka, a.s. nebo Československá obchodní banka, a. s.

Zobrazit více 
STAPRO – partner Festivalu šachu a her CZECH OPEN 2018

Jako každoročně i letos jsme se stali partnerem Festivalu šachu a her CZECH OPEN 2018, který se konal ve dnech 12. – 29. 7. 2018 v Tipsport areně v Pardubicích. Záštitu nad festivalem převzali hejtman Pardubického kraje pan Martin Netolický a primátor města Pardubic pan Martin Charvát.

Zobrazit více 


ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH V ROCE 2019

Dne 11. 12. 2018 proběhla v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce tradiční konference o změnách, které čekají nemocnice v příštím roce a které se týkají úhradové vyhlášky, úprav v seznamu výkonů, projektu DRG Restart, právních aspektů uzavírání smluv s pojišťovnami a dalších témat.

Protože seminář pojímáme jako tradiční záležitost nejen co se týká času a místa konání, vystupovali na konferenci také naši tradiční hosté – Ing. Jiří Mrázek, MBA z MZČR, JUDr. Karel Hlaváček z AK Šustek & spol., MUDr. Petr Pokorný za pracovní komisi pro seznam zdravotních výkonů nebo Ing. Jan Linda jako vedoucí projektu DRG Restart. Změny v úhradové vyhlášce pro r. 2019 vysvětlila RNDr. Marcela Ambrožová.

Zájem o konferenci je také tradičně velký, letos ji navštívilo 180 účastníků.

Stránky konference naleznete na adrese www.stapro.cz/uzp2019

Zobrazit více 


FONS Openlims pro Thomayerovu nemocnici

Společnost STAPRO s. r. o. a Thomayerova nemocnice uzavřely Smlouvu o dílo na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku pod názvem – Thomayerova nemocnice – laboratorní systém pro klinickou biochemii, hematologii a imunologii.

Zobrazit více Seminář NIS VIP 2018

24. – 25. 5. 2018 proběhl v Praze 6, Hotel Pyramida, již 17. ročník semináře NIS VIP, který byl opět koncipován jako platforma pro sdílení a výměnu informací s příklady praktického využití aplikací ve zdravotnictví.

Zobrazit více 


Seminář Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2018

Dne 12. 12. 2017 se v Kongresovém a informačním centru Nemocnice Na Homolce uskutečnil tradiční seminář Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2018 pořádaný naší společností. V loňském roce se semináře účastnilo na 220 zákazníků a partnerů. Po krátkém přivítání paní Ing. Věrou Kovářovou následoval odborný blok prezentací. Zazněly zde velice zajímavé přednášky, mezi které lze určitě řadit prezentaci Úhradová vyhláška pro rok 2018 od paní RNDr. Marcely Ambrožové, Změny v SZV k 1. 1. 2018 pana MUDr. Petra Pokorného, dále byli účastníci seznámeni s aktuální finanční situací VZP a SZP panem Ing. Jiřím Mrázkem, MBA, stanovisky zástupců nemocnic k úhradové vyhlášce pro rok 2018 nás provedl pan Ing. Michal Čarvaš, MBA, vývoj projektu DRG restart nám představil pan Ing. Jan Linda a s novinkami a změnami v seznamu zdravotních výkonů a právní problematikou nás provedl pan JUDr. Karel Hlaváček.

Věříme, že všem účastníkům přinesl seminář zajímavé informace, příjemnou atmosféru a těšíme se na další ročník, který přinese opět spoustu novinek.

Zobrazit více 


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz