News

Konference INMED 2019

Konference INMED 2019: Informační systémy – nástroj efektivního zdravotnictví
Kdy: 30. – 31. 10. 2019
Kde: EA Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové

Zobrazit více 
FONS Akord DIET nově umožnuje placení platební kartou

Dne 6. 11. 2018 jsme úspěšně zvládli certifikační řízení ve společnosti Global Payments Europe, s.r.o a získali certifikát umožňující napojení pokladního systému FOND Akord DIET na platební terminály pro on-line příjem plateb platebními kartami. Rozhraní společnosti Global Payments Europe, s.r.o ve svých platebních terminálech využívají např. Komerční banka, a.s. nebo Československá obchodní banka, a. s.

Zobrazit více 
STAPRO – partner Festivalu šachu a her CZECH OPEN 2018

Jako každoročně i letos jsme se stali partnerem Festivalu šachu a her CZECH OPEN 2018, který se konal ve dnech 12. – 29. 7. 2018 v Tipsport areně v Pardubicích. Záštitu nad festivalem převzali hejtman Pardubického kraje pan Martin Netolický a primátor města Pardubic pan Martin Charvát.

Zobrazit více 


ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH V ROCE 2019

Dne 11. 12. 2018 proběhla v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce tradiční konference o změnách, které čekají nemocnice v příštím roce a které se týkají úhradové vyhlášky, úprav v seznamu výkonů, projektu DRG Restart, právních aspektů uzavírání smluv s pojišťovnami a dalších témat.

Protože seminář pojímáme jako tradiční záležitost nejen co se týká času a místa konání, vystupovali na konferenci také naši tradiční hosté – Ing. Jiří Mrázek, MBA z MZČR, JUDr. Karel Hlaváček z AK Šustek & spol., MUDr. Petr Pokorný za pracovní komisi pro seznam zdravotních výkonů nebo Ing. Jan Linda jako vedoucí projektu DRG Restart. Změny v úhradové vyhlášce pro r. 2019 vysvětlila RNDr. Marcela Ambrožová.

Zájem o konferenci je také tradičně velký, letos ji navštívilo 180 účastníků.

Stránky konference naleznete na adrese www.stapro.cz/uzp2019

Zobrazit více 


FONS Openlims pro Thomayerovu nemocnici

Společnost STAPRO s. r. o. a Thomayerova nemocnice uzavřely Smlouvu o dílo na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku pod názvem – Thomayerova nemocnice – laboratorní systém pro klinickou biochemii, hematologii a imunologii.

Zobrazit více STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz