News

ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH V ROCE 2020

Stejně jako v předchozích letech připravujeme pro naše klienty konferenci, která se bude zabývat praktickými otázkami souvisejícími s úhradami za zdravotní péči poskytovanou v nemocnicích v roce 2020. V rámci konference se zaměříme hlavně na výklad mechanismu úhrad ve vazbě na úhradovou vyhlášku pro rok 2020. Na konferenci budou účastníci dále seznámeni s aktuální finanční situací VZP, se stanovisky zástupců nemocnic k úhradové vyhlášce pro rok 2020, s novinkami a změnami v seznamu zdravotních výkonů a dále pak s informací, na co je třeba se v nemocnicích zaměřit v souvislosti se zaváděním CZ DRG do praxe. Kromě toho si budou moci účastníci rovněž vyslechnout přednášku na téma nejčetnějších nálezů při revizích a kontrolách a přehled aktuálních právních problémů, se kterými se nemocnice v současné době setkávají.

Na konferenci vystoupí erudovaní odborníci, kteří se dlouhá léta aktivně zabývají problematikou DRG, úhradových mechanismů a smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.

Na závěr konference bude pro zájemce Z ŘAD ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ připravena prezentace manažerského informačního systému pro nemocnice (modelace úhrady, statistické přehledy, rozpočet výnosů na oddělení, controlling případů, sledování receptů, …)

Věříme, že odborný obsah naší tradiční konference, bude pro účastníky praktickým přínosem před začátkem dalšího kalendářního roku.

Stránky konference naleznete na adrese www.stapro.cz/uzp2020

Registrace bude dostupná od 12. září 2019.

Zobrazit více Konference INMED 2019

Konference INMED 2019: Informační systémy – nástroj efektivního zdravotnictví
Kdy: 30. – 31. 10. 2019
Kde: EA Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové

Zobrazit více 
FONS Akord DIET nově umožnuje placení platební kartou

Dne 6. 11. 2018 jsme úspěšně zvládli certifikační řízení ve společnosti Global Payments Europe, s.r.o a získali certifikát umožňující napojení pokladního systému FOND Akord DIET na platební terminály pro on-line příjem plateb platebními kartami. Rozhraní společnosti Global Payments Europe, s.r.o ve svých platebních terminálech využívají např. Komerční banka, a.s. nebo Československá obchodní banka, a. s.

Zobrazit více 
STAPRO – partner Festivalu šachu a her CZECH OPEN 2018

Jako každoročně i letos jsme se stali partnerem Festivalu šachu a her CZECH OPEN 2018, který se konal ve dnech 12. – 29. 7. 2018 v Tipsport areně v Pardubicích. Záštitu nad festivalem převzali hejtman Pardubického kraje pan Martin Netolický a primátor města Pardubic pan Martin Charvát.

Zobrazit více 


ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH V ROCE 2019

Dne 11. 12. 2018 proběhla v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce tradiční konference o změnách, které čekají nemocnice v příštím roce a které se týkají úhradové vyhlášky, úprav v seznamu výkonů, projektu DRG Restart, právních aspektů uzavírání smluv s pojišťovnami a dalších témat.

Protože seminář pojímáme jako tradiční záležitost nejen co se týká času a místa konání, vystupovali na konferenci také naši tradiční hosté – Ing. Jiří Mrázek, MBA z MZČR, JUDr. Karel Hlaváček z AK Šustek & spol., MUDr. Petr Pokorný za pracovní komisi pro seznam zdravotních výkonů nebo Ing. Jan Linda jako vedoucí projektu DRG Restart. Změny v úhradové vyhlášce pro r. 2019 vysvětlila RNDr. Marcela Ambrožová.

Zájem o konferenci je také tradičně velký, letos ji navštívilo 180 účastníků.

Stránky konference naleznete na adrese www.stapro.cz/uzp2019

Zobrazit více 


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz